Som profilforløb på Web Marketing Mananger kurset, har jeg valgt Digital Kommunikation, som disse  følgende undervisningsdage:

 • Retorisk kommumikation på nettet
 • Skriv til nettet
 • Webjournalistik
 • Lommefilm

09.04 – Ida Borch står ved tavlen, og undervisningen på “Retorisk kommunikation på nettet” skal til at gå igang.
09.07 – Præsentationsrunde

09.24 – Kompetencestigen – Forventning til udbytte af undervisningen.

09.30 – Opvarmningsøvelse – læs teksten på følgende 3 forsider:

http://www.holger-danske.dk/169-holger_danske_flytteforretning_koebenhavn.htm

http://www.cp-flyt.dk/

http://www.mobel.dk/hjem/velkommen.html 

Hvem ville du ringe til, hvis du skulle flytte?

09.38 – Hvorfor retorik?

 • Det er den videnskab, der beskæftiger sig med, hvordan man får tilslutning til sin sag.
 • Hvordan man kommunikerer målrettet til sin målgruppe.
 • Hvordan man begrunder sine synspunkter, så andre gider følge dem.
 • Hvordan man flytter en sag fra a – b.

Al kontakt er kommunikation – og fundamentet er afsenderens troværdighed, så enkelt kan mit grundsyn på kommunikation sammenfattes.
Anne Katrine Lund, php i retorik og kommunikationsforsker (og Ida Borchs venninde)

09.45 – Ida Engholms model (et website påvirkes af følgende):

Æstetik
Teknisk konstruktion
Brugerfunktionalitet

09.47 – Ida Borchs model:

Global, regional og lokal kritik – altså man forholder sig til hele sites hensigtsmæssighed.

To påstande:
Dem, der kan annalysere de situationer, de kommunikerer i, får et forspring,
Dem, der kan begrunde deres synspunkter – eller argumentere – får et forspring.

09.50 – Pause

10.06 – Det nye ved Web 2.0

 • Ægte dialog = modtageren er medproducent.
 • Sociale medier = hvis du giver noget, får du også noget.
 • Den 5. statsmagt = hvis du mener noget, er der sandsynligvis nogen, der ser hvad du mener.
 • Gate-keeper-frit område = der sker ikke (nødvendigvis) en sortering i indhold.
 • Arbejdsgange = CMS systemer alle kan anvende

10.14 – Web 2.0 konklussion:

Konvergente medier smelter sammen!

10.20 – Cicero´s pentagram (taler, omstændigheder, emne, tilhørere og sprog)

10.25 – Det retoriske kompas:

 • Fremstillingsform

Tekst, overordnet design, illustrationer, flash/billeder, navigationen, hvilke krav stiller konteksten?

 • Kontekst

Fysiske rammer: Kanal (Internettet, mobil, DVD, osv.), båndbredde, browser, på arbejde eller privat?

Psykiske rammer: Motivation, indstilling, stemning, forventning, b2b eller b2c?

 • Afsender
 • Formål

Hvad vil du tilbyde:? Skabe handel, skabe holdning, give information/viden, underholdning, nyheder?

 • Emne

Er sitet: Klart, velfokuseret, konkret, levende, overbevisende og troværdigt (logos, pathos og ethos) ?

 • Medium

WWW, mobiltelefon, DVD, CD, andet?

 • Genre

E-handel, blog, corporate site, nyheder – Privat eller professionelt website? Hvilken rolle skal afsenderen have i genren? Hvilken rolle giver genren modtageren? Hvilken grundskabelon følger genren typisk? Er der en særlig tone, der er typisk for denne genre?

 • Forløb

Hvad har modtagerne brug for at vide først? Hvad skal de igennem?

 • Afsender

12.05 – Frokost

12.49 – Stærke/svage sider ved det retoriske kompas?

12.52 – De tre appelformer (eller stil-lejer)

 • Man kan appelere til modtagerens følelser = Pathos

Sprog der appelerer til læserens følelser. Argumentation der bygger på følelser, og levende sprog med mange billeder, metaforer og stilgreb.

Fordel: Virker stærkt og overbevisende, når det bliver brugt rigtigt.

Ulempe: Har en latent risiko for at blive tabt på gulvet, hvis læseren ikke deler talerens følelser eller billeder.

 • Man kan appellere til modtagerens fornuft = Logos

Logisk argumentation, der er funderet på data, grafer, procenter og undersøgelser.

Fordel: Ingen følelser

Ulempe: Tung og potentielt kedelig

 • Man kan appellere gennem sin egen person – sin troværdighed = Ethos

Appel gennem taleren og talerens integritet/autoritet. Når man bruger sig selv i argumenterne (jeg siger, jeg mener, osv.). Er altid til stede, men er især tydelig i politik, litteratur og populærvidenskab.

Fordel: Hvis man har eller får etableret et troværdigt ethos, har man lettere adgang til modtagerensaccept.

Ulempe: “Hvis man ikke tror på manden, tror man heller ikke på hvad han siger.”

Den der gør sig lille, gør sig stor.

(hvis du gerne vil være retoriknørd, så få styr på disse begreber asap)¨

13.20 – Opgave: Find 3 hjemmesider der henholdsvis domineres af pathos, ethos og logos.

14.20 – Toulmins argumentmodel

Påstand – det man vil

Belæg – begrundelsen for det

Hjemmel – den bagvedliggende norm

Styrkemarkør – den kraft man lægger bag

Gendrivelse – modargumentet

Rygdækning – noget, der bakker op om belægget

Eksempel:

Påstand: Kør langsommere 

Belæg: Det er forbudt at køre i denne hastighed

Hjemmel: Man skal overholde loven.

15.09 – Gruppearbejde

15.46 – Afslutning

Igen en god dag med livlige Ida Borch! Jeg savnede lidt mere gruppearbejede, men omvendt er hendes undervisning MEGET 2-vejs, hvilket er super godt! (Især Toulmins argumentmodel var interessant.)