Som googlere skal vi kunne sortere i mange af de oplysninger vi finder på nettet, men vi skal også prøve at begrænse den mængde junk information vi selv bidrager med. 

Læs resten af Lossepladsen Google