Som googlere skal vi kunne sortere i mange af de oplysninger vi finder på nettet, men vi skal også prøve at begrænse den mængde junk information vi selv bidrager med. 
En af de store minusser ved blogs og hjemmesider er, at der i praksis flyder en helt masse lort rundt på nettet. Forkerte eller forældede oplysninger, der gør at mange hver dag, misforstår hvordan forskellige ting hænger sammen. Jovist – vi har ytringsfrihed, men hvis jeg på Oza.dk skriver et fejlagtigt indlæg om at meta keywords uden tvivl er det mest centrale i søgemaskineoptimering pt., vil jeg højest sandsynlig ende med et spilde nogle godtroende menneskers tid. Hvis jeg googler en hjemmeside med citater, der skriver at Cæsar sagde: “En enkelt død er en tragedie, en million døde er en statistik”, vil jeg måske tro på det, og få 03 (hedder vidst -2 på den nye skala) i min historieopgave. Det jeg vil frem til er, at vi som googlere skal kunne sortere i mange af de oplysninger vi finder på nettet, men vi skal også prøve at begrænse den mængde junk information vi selv bidrager med.

Hvad mener du?